Večstanovanjski objekt 3K

Zasnova večstanovanjskega objekta 3K, Slovenske Konjice

število stanovanjskih enot: 32
število PM - garaža: 41
skupna neto površina stanovanjskih enot: 2317 m2
skupna bruto površina vseh etaž: 4519 m2
projekt: 2008
naročnik: Infininvest

arhitektura:
Dominik Sagadin
Boštjan Matul, AB objekt