Rekonstrukcija in prizidava obstoječe enostanovanjske hiše, Slovenske Konjice
Šolsko športni center Dobrepolje
Hiša S, Maribor
Prenova skladiščnih prostorov, Celje /izvedeno 2012/
Wellness, Saint Nicolas - Francija