Preureditev in prenova podstrešja, Celje
Počitniški kompleks Denk
Hiša DB, Pongrac - Griže /izvedeno 2016/
Restavracija Hiša Denk, Zgornja Kungota /izvedeno 2015/
Hiša Satler, Jernej pri Ločah