Hiša ST, Šmarje pri Jelšah
Restavracija Hiša Denk, Zgornja Kungota /izvedeno 2015/
Hiša S, Maribor
Hiša Prah
Šolsko športni center Dobrepolje