Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana

Arhitekturna zasnova za novogradnjo vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju
javni arhitekturni natečaj

površina notranjih prostorov: 1411 m2
projekt: 2013
naročnik: Mestna občina Ljubljana

arhitektura:
Dominik Sagadin
Miha Peperko
Mitja Zorko

Sodelavci:
Blaž Slivnik


ARHITEKTURNA ZASNOVA

Arhitekturna zasnova izhaja iz prostorskega koncepta in funkcije prostora. Gre za pretežno pritličen objekt z nizanjem stavbnih mas po osrednji komunikacijski osi, med katerimi se pojavljajo  zasebne (zelene zajede, otroška igrišča - atriji), površine. Te imajo različen karakter. Pred samim vhodom se pojavi vstopna  ploščad kot urbana preproga, pred igralnicami vrtca na JV strani se pojavi zelenica/ploščad kot ruralna preproga. Vmes se med volumni igralnic nizajo zeleni atriji, namenjeni igri in druženju. Posamezni volumni so enotno obdelani in predstavljajo protiutež obstoječi raznolikosti ter tako umirjajo in zaključujejo celoto. Ne izstopajo s svojo arhitekturo, temveč postavljajo novi okvir funkciji, kateri so namenjeni. „Prazni“, anemični zunanji prostori postanejo atraktivni, igrivi, večnamenski. Postanejo prostori srečanja, druženja, igre, učenja. Osrednja komunikacijska os na katero se vežejo programski sklopi, hkrati predstavlja prostor srečevanj, igre in učenja. Osrednji hodnik se na svojem izteku razširi v večjo skupno igralnico in naprej v zunanji prostor na JV strani.

Uprava je umeščena v nadstropju in s svojim izrazito linijskim volumnom poudarja zasnovo ter pritličnemu objektu doda višinski poudarek. Razteza se od vhoda v vrtec in vse do osrednje igralnice, kjer se formira večnamenski prostor.

Direktno s ploščadi je urejen vhod v objekt. Sama tlakovana ploščad je iz armiranega betona, odpornega na soli in zmrzal z urejenimi prečnimi ter vzdolžnimi skloni za učinkovito odvodnjavanje meteornih vod. Na peš conah ploščadi so locirane klopi s koši za smeti ter javna razsvetljava. Ploščad se lahko v popoldanskih časih oziroma vikendih in dopustih spremeni v družabni prostor za razne prireditve v sklopu vrtca.