Počitniški kompleks 5K /izvedeno 2014/

Počitniški kompleks 5 apartmajskih hiš v Rogaški Slatini

površina: 1600 m2
projekt: 2012
izvedba: 2014
investitor: Oranda d.o.o.

arhitektura:
Dominik Sagadin u.d.i.a.
Boštjan Matul u.d.i.a., AB objekt

foto: Matej Lozar


ZASNOVA
Naselje 5 apartmajskih hiš leži na Cvetličnem hribu, na obrobnem delu mestnega jedra Rogaške Slatine, v neposredni bližini zdravilišč. Parcelo zaznamuje razmeroma strm teren, južna lega ter pogledi na sosednjo Janino. Izhodišča zasnove naselja so skladna in funkcionalno logična umestitev objektov v prostor, njihova integracija v naravni relief in povezanost s prostorskim ter krajinskim kontekstom. Funkcionalna zasnova posameznih apartmajev v tesni povezavi s krajinskim oblikovanjem zagotavlja uporabniku določeno stopnjo zasebnosti, hkrati pa posamezne enote povezuje v jasno čitljivo, volumsko členjeno ter krajinsko skladno celoto.Počitniški kompleks združuje deset nadstandardnih apartmajev v petih objektih. Glede na lego v prostoru se objekti odpirajo na jug, kjer so čudoviti pogledi v  krajino. Na južni strani kompleksa je zasnovana cesta za dostop z avtomobili in parkirne površine  pod  nadstrešnicami, katerih zelene strehe služijo kot zunanje terase apartmajev. Od tu so speljane povezovalne pešpoti do vsakega vhoda v apartma skozi zelene poteze med objekti. Krajinska zasnova zelenih površin se naslanja na bližnji gozdni rob in travniško krajino. Med enotami so  teksturno in pojavno pestre zasaditve okrasnih trav ter grmovnic z vmesnimi gručami lokalno prepoznavnih dreves. Vsi posamezni objekti so umeščeni v razmeroma strm teren in so zato po prerezu terasasto členjeni na 4 višinske nivoje, ki sledijo okoliškemu terenu in se višinsko navezujejo na obstoječe stanje. S premišljenim  oblikovanjem je zagotovljena zasebnost med posameznimi enotami. Objekt je po etažah razdeljen na dve apartmajski enoti, ki sta zasnovani v obliki »L« in se z glavnima bivalnima deloma nasprotno nalegata eden na drugega tako, da skupaj tvorita tlorisno obliko »Z«. Vsaka enota je zasnovana pol-atrijsko in se zapira proti sosednjemu objektu na eni strani. Izbrane so barve, materiali fasad in gradivo opreme, ki na sodoben način izražajo spoštovanje do identitete prostora in tradicionalnih prvin arhitekture.