Osnovna šola Lavrica

OŠ Lavrica, javni arhitekturni natečaj

površina notranjih prostorov: 5068 m2
zunanje športne površine: 1372 m2 
projekt: 2009
naročnik: Občina Škofljica

arhitektura:
Dominik Sagadin
Sašo Rek

zunanja športna in prometna ureditev:
Sebastijan Sagadin


ARHITEKTURNA ZASNOVA

Kompleks šolskega poslopja sestavljata dve, med seboj prepleteni enoti, ki ustvarjata na sredini vhodni atrijski prostor. Konzolna, previsna polja, vhodna pasaža in različna višina vnaša v prostor šole igrivost zaprtega in odprtega, polnega in praznega. Okoli njega se nizajo deli objekta in ločeni glavni vhodi za I., II. in III. triado. Objekt ni podkleten, stavbne mase so različne etažnosti, P, P+1, P+2, in tako ustvarjajo vertikalno dinamiko v prostoru, hkrati pa omogočajo izvedbo pohodnih teras. Na jugozahodni strani se kompleks zaključuje s pritlično lamelo I. triade, iz katere je možen neposredni izhod na šolsko zelenico formiranega polatrija. Vzdolž dostavne ceste, ki je hrupno najbolj obremenjen, so servisni, poljavni prostori šole z gospodarskim vhodom in kuhinjo v pritličju, v I. nadstropju pa so prostori knjižnice, zbornica in ravnateljstvo. Objekt šolske telovadnice se po višini ujema z višino lamele druge in tretje triade in tako proti zahodu tvori enotno fasado. Telovadnica je povezana  z zunanjim šolskim igriščem na severni strani kompleksa. Zunanje športne površine na severnem delu parcele zagotavljajo vmesni tamponski del med strnjenim stanovanjskim naseljem ter novo osnovno šolo.