Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana
Hiša 34m, okolica Celja
Hotel A, Žalec /izvedeno 2019/
Osnovna šola Lavrica
Hiša Schell, Pongrac - Griže