Nova Umetnostna galerija Maribor

Idejna projektna rešitev za novo stavbo Umetnostne galerije Maribor
/mednarodni arhitekturni natečaj EPK - REKA DRAVA 2012/

površina notranjih prostorov: 15330 m2
projekt: 2010
naročnik: Mestna Občina Maribor

arhitektura:
Dominik Sagadin
Miha Peperko
Mark Požlep
Jure Cvitan


ZASNOVA NOVE UGM

Lokacija predvidene Nove Umetnostne galerije je locirana v samo jedro mesta maribor in predstavlja dragocen prostor med starim mestnim jedrom in reko Dravo.

Ideja je bila v kontekstu prostora ustvariti sodoben, kompakten, prepoznaven in funkcionalen objekt, integriran v teren lokacije, ki pada od severa proti jugu ter z njim ustvarja novo dinamiko v prostoru.

Kompakten volumen objekta je zasnovan kot origami zgibanka papirnatega telesa, ki posnema konfiguracijo terena ter tako ustvarja večnamensko ploščad po vsej tlorisni površini lokacije. Hiša kot trg.

Objekt je izrazito longitudialen, dimenzij 158 m x 30 m orientiran v smeri sever - jug in pomaknjen na skrajni zahodni rob parcele. Tako na eni strani ustvarja maksimalen odprti prostor na vzhodni strani - vhodno ploščad, ki je namenjena zunanjim prostorom galerije ter prireditvam na prostem ter na drugi zaključuje kare zatečenega stanja zahodno od lokacije. Kompleks predstavlja živ  komunikacijski organizem, ki povezuje Novo UGM, objekt kulturne dediščine (kulturni spomenik lokalnega pomena)  - Sodni stolp, staro mestno jedro in Dravo. Urbanistično je bila želja ustvariti napetost med starim in sodobnim ter naravnim in grajenim in vzpostaviti dialog med dvema časovno in prostorsko različnima substancama.