Gostinski objekt

Prenova in dozidava gostinskega objekta, Zgornja Kungota

površina: 820 m2
projekt: 2011
investitor: Gostišče DENK, Gregor Vračko s.p.

arhitektura:
Dominik Sagadin
Boštjan Matul, AB objekt
Miha Peperko


ARHITEKTURNA ZASNOVA


Obstoječi objekt smo izčistili nefunkcionalnih in vizualno motečih elementov.
Na območju karakterističnih pogledov smo dodali dva nova vzdolžna kompozicijska elementa na vzhodni in južni strani, ki se na obstoječ objekt povezujejta točkovno z odmikom. Vizualno in funkcionalno sta lameli kontrastni. Vhodna lamela na vzhodu se odpira proti parkiriščem in predstavlja »javni« del gostišča, medtem ko je lamela na južni strani »zasebna« terasa, obdana z zelenjem. Na eni strani materialno prepoznavna, ekzaktna lamela predstavlja glavni image objekta, medtem, ko na drugi strani brišemo mejo med grajenim in naravnim in iščemo intimni stik z naravo.
Notranji prostor fizično povežemo v enoten fleksibilen prostor, znotraj katerega s pomočjo premičnih elementov oblikujemo manjše prostore in polprostore, ki se lahko povezujejo ali delujejo samostojno glede na potrebe.