Hiša Schell, Pongrac - Griže

Enostanovanjska hiša, Pongrac - Griže
uporabna površina: 180 m2
projekt: 2013
investitor: zasebni

arhitektura:
Dominik Sagadin
Boštjan Matul, AB objekt

ZASNOVA

Lokacija obravnavanega enostanovanjskega objekta se nahaja v naselju Pongrac. Izrazito ozka parcela leži vzdolžno ob lokalni cesti na SV. na nasprotni JZ strani parcela meji na gozd. Želja investitorja je bila sodobna, pretežno pritlična in odprta zasnova hiše, prilagojena sodobnemu načinu bivanja, ki nudi varno, zasebno in funkcionalno uporabo. Izhodišča zasnove so bila oblika, lega ter dostopnost  parcele, tipologija okoliške pozidave značilne za to območje in želje investitorja. Želja po pritlični zasnovi ter ozka in podolgovata oblika parcele sta narekovali linijsko zasnovo objekta, ki smo ga zaradi boljšega izkoristka parcele razdelili na dva dela. Pritlični spalni del z garažo smo pomaknili na SZ rob parcele in tako dobili zadostno zunanjo površino na vhodnem dvorišču. Bivalni del z glavnim vhodom in dodatnimi prostori v mansardi je pomaknjen na SV rob parcele, vzporedno z lokalno cesto in omogoča maksimalno izkoriščenost zunanjih zelenih površin na JZ. Oba dela sta povezana z veznim hodnikom in skupaj tvorita delno atrijsko zasnovo, ki nudi zavetje in zasebnost vseh delov hiše.