Kompleks MAK, Maribor

Gostinsko nastanitveni kompleks MAK, Maribor
projekt: 2021
investitor: David Vračko s.p.

arhitektura:
Dominik Sagadin, u.d.i.a.
Mitja Zorko, m.i.a.

ZASNOVA

Konceptualna zasnova predvideva umestitev posameznih programskih sklopov na način, ki naročniku omogoča postopno in časovno fleksibilno uresničevanje razvojnega plana izgradnje poslovno-trgovsko-gostinskega kompleksa z možnostjo kratkotrajne nastanitve. Zasnova v svoji celovitosti oziroma zaključenosti tvori osrednji atrijski prostor. Ta predstavlja glavni odprti ambient okoli katerega se nizajo grajene strukture s funkcionalno zaključenimi, a hkrati med seboj povezanimi vsebinami. Atrij je namenjen krajinsko hortikulturni ureditvi (parkovna in/ali vrtna zasaditev) ter umestitvi nadkrite (z možnostjo zapiranja v zimskem času) gostinske terase. Značilnost atrijske zasnove je njena introvertiranost in odmik od zunanjega sveta, predvsem v smislu zvočne bariere med zunanjim prometom in dogajanjem znotraj kompleksa. Končna zasnova kompleksa je torej proces postopne gradnje in kot taka lahko deluje tudi kot funkcionalno neodvisna po posameznih fazah.