Rekonstrukcija in prizidava obstoječe enostanovanjske hiše, Slovenske Konjice

Rekonstrukcija in prizidava obstoječe enostanovanjske hiše v mestnem jedru Slovenskih Konjic
projekt: 2022
investitor: zasebni

arhitektura:
Dominik Sagadin, u.d.i.a.