Razširitev poslovno-proizvodnega objekta, Slovenske Konjice

Rekonstrukcija in prizidava obstoječega poslovno-proizvodnega objekta v Slovenskih Konjicah
projekt: 2022
investitor: zasebni

arhitektura:
Dominik Sagadin
Sebastjan Sagadin